Åbent i dag
10.00 - 17.30

Besøg den mobile POLITISTATION kl. 14.30-20.30

Kig forbi Tinghuspladsen og besøg den Mobile politistation, når den helt ekstraordinært kommer til City.
Der vil være mulighed for at møde rigtige politibetjente i uniform, få en god historie OG deltage i en konkurrence.
Aldersgruppe: Arrangementet er for børn og voksne i alle aldre

Info om de mobile politistationer
Samtlige politikredse skal som led i den operative strategi på tryghedsområdet 2017-2020 anvende mobile politistationer i deres forebyggende og tryghedsskabende arbejde.Mobile politistationer er køretøjer, der er indrettet med arbejdsstationer med kontor- og servicefaciliteter, og som funktionelt kan fungere som lokal politistation. Køretøjerne skal efter behov placeres lokalt, hvor borgerne bor og færdes, når der opstår situationer, som kræver politiets nærvær, synlighed og tilgængelighed, samt når en særlig tryghedsskabende indsats vurderes nødvendig.

Indsættelsen af en mobil politistation er særlig velegnet ved større arrangementer og begivenheder, hvor mange mennesker samles, eksempelvis i forbindelse med festivaler, kræmmermarkeder eller større sportsbegivenheder. Derudover kan køretøjerne med fordel fungere som mobile platforme, når politiet skal oplyse borgerne om fx indbrudsforebyggelse, ved færdselskampagner, til oplysning om nabohjælp eller lignende. Politikredsene skal ligeledes altid vurdere, om der skal indsættes mobile politistationer i uroplagede områder og i forlængelse af voldsomme og/eller alvorlige hændelser, der har skabt uro og utryghed blandt lokalbefolkningen.

Der sker i City samme dag

03. maj
Koncert
Gratis
03. maj
Open By Night
Gratis
03. maj
Brand og redning
Gratis