Køb et gavekortbevis
Du køber beviset online og modtager det med det samme på din telefon, tablet eller pc.
Gavekortbeviset veksler du til et fysisk gavekort mod fremvisning af beviset hos føtex Herning eller i receptionen hos Mediehuset, Østergade 21, 7400 Herning.
Når du har vekslet dit gavekortbevis, står du med et fysisk gavekort, som du straks kan gå ud og handle med.

Bemærk! Gavekortbeviset kan kun veksles een gang, derpå er beviset ugyldigt.
Køb dit gavekortbevis her